skip to Main Content

Selskapet har etter 31.12.2020 ingen konsesjonspliktig virksomhet og er under avvikling.

Forsikringsporteføljen er overdratt til Fremtind Forsikring, og Sparebank1 Modum har overtatt øvrige eiendeler og ansatt. Salgsvederlag og alle verdier opparbeidet i Varig Forsikring Midt-Buskerud skal overføres Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud ved avvikling av selskapet i henhold til selskapets vedtekter og Finanstilsynets godkjennelse av transaksjonene. Stiftelsen er opprettet og i arbeid. Spørsmål vedrørende Varig Forsikring Midt-Buskerud eller Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud kan rettes til daglig leder Rolf Krona.

Back To Top