skip to Main Content

Lokalt engasjement

Vi støtter lokalsamfunnet

Varig forsikring Midt-Buskerud ønsker å være en aktiv støttespiller til lokale lag og foreninger. Det å være en samarbeidspartner for lokale lag og organisasjoner har vært viktig for oss, og gjennom årene har vi gitt økonomisk støtte til lokal kultur, idrett og annen frivillig aktivitet.

Back To Top