skip to Main Content
Plaster ikon

Meld skade

Vi er Gjensidiges representant i Modum, Sigdal og Krødsherad.

Dersom det skulle oppstå en skade eller du har behov for hjelp melder du skade på gjensidige.no
Har du akutt behov for hjelp ring +47 915 03 100

Dersom du trenger hjelp med å melde skade er du velkommen innom oss på vårt kontor i Vikersund. Husk å ta med deg BankID og eventuelle dokumenter til skadesaken din.

Meld skade
Back To Top