skip to Main Content

Om oss

Den første bygde brannkassene ble etablert tidlig på 1800 tallet, og på det meste var det over 260 brannkasser over store deler av landet. Forløperen til Varig Forsikring Midt Buskerud ble etablert i 1873, og er i dag en av Modums eldste bedrifter. De lokale brannkassene ble etablert av bønder som et spleiselag for at de som ble rammet av brann skulle ha mulighet til å bygge opp igjen det de mistet.

I 1970 fusjonerte Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse med Modum Gjensidige Brannkasse, og fikk navnet Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse. Et navn som har vært med oss helt frem til 2018. De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Vårt selskap er en av 15 som har valgt å forbli et selvstendig selskap, og som har en samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring ASA, som gir oss rett til å selge forsikring for selskapet.

Navneendringen vi gjorde i 2018 var blant annet med bakgrunn i og synligjøre at vi er et lokalt forsikringsselskap eid og styrt av kundene i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Du som kunde vil derfor motta kundeutbytte når det går bra for selskapet. Den daglige driften skjer fra vårt kontor i Vikersund, men vi har tilgjengelige møteplasser både i Prestfoss og på Noresund, hvor du som kunde kan treffe oss etter avtale. Din eierinnflytelse kan utøves ved å stemme frem de kundene du ønsker skal sitte i vår generalforsamling. Både styret og generalforsamlingen er valgt blant våre kunder.

Vår strategi skiller seg fra de fleste andre aktører i markedet ved at vi ønsker å være tilstede og tett på kundene våre lokalt.

Venner Ikon

Vi er opptatt av

  • lokal tilstedeværelse
  • å gi kunden forsikringer som er behovstilpasset
  • god forsikrings- og rådgivningskompetanse
  • å drive god skadeforebygging
  • å bidra i lokalsamfunnet

Dette skal prege vårt arbeid overfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Back To Top